Vài hình ảnh ghi nhận trong 3 ngày trại tập huấn thủ lĩnh - đội nhóm trường 2017

Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong thời gian qua. Triển khai một số giải pháp thực hiện công tác trọng tâm Chào mừng SBĐ” Hoa 10 mùa toả sáng “trong thời gian tới
Công tác chuẩn bị tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã hoàn tấtLễ khai mạc trại


TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 3: Kỷ năng SHTT: Các bài hát SBĐ & Sinh Hoạt cộng đồng”

 TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 4:  Các tư duy trong sinh hoạt cộng đồng - Thủ lĩnh với tư duy sáng tạo trong phương pháp sinh hoạt
TẬP HUẤN CHUYỀN ĐỀ 5: Tập huấn đề tài “Người quản trò – Trò chơi nhỏ”

TẬP HUẤN CHUYỀN ĐỀ 6: Tập huấn Đề tài “Các trò chơi nhóm – trò chơi team work” gồm 2 phần: giới thiệu tổng quan và thực hành
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 8: Kỷ năng SHTT : Khiêu vũ cơ bản,  Lửa trại

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 10:  Kỹ năng nghệ thuật Dân gian: Khéo tay từ lá dừa
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 11

- Diễn đàn : Kinh nghiệm sinh hoạt CLB Đội nhóm

- Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong thời gian qua

- Triển khai một số giải pháp thực hiện công tác trọng tâm Chào mừng SBĐ” Hoa 10 mùa toả sáng “trong thời gian tới


BẾ MẠC TRẠI: Tổng kết, chia tay