Album ảnh

Lều chữ A nâng mái

Lều chữ A biến thể

Lều chữ A có sàn

Lều chữ A trên đất trại

Nhà sàn lợp lá

Nhà trên cây kiểu 1

Nhà trên cây kiểu 2

Lều bánh bao

Lều bánh bao

1221113039.nv

1221113038.nv

Lều bánh bao loại nhỏ

1221113035.nv

Lều bánh bao lớn

1221113032.nv

Lều chữ A có cửa

1221113029.nv

Lều chữ thập đỏ

Lều bánh bao loại 6 người

Lều bánh bao loại 4 cửa

Lều chữ A

Lều chữ A

Lều bánh bao có mái che

LIÊN KẾT