LỜI THĂM HỎI TỪ TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu (Huỳnh Toàn) thân gửi đến Các thành viên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu; những người bạn …, hãy sống lạc quan yêu đời-yêu người,tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống

xem thêm