KẾ HOẠCH TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH NĂM 2018

Thực hiện theo chương trình năm tổ chức trại tập huấn huấn luyện cho các thủ lĩnh thuộc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu để rèn luyện, thử thách; đồng thời giúp cho các thủ lĩnh nâng cao được kỹ năng hoạt động từ đó các thành viên sẽ tự tin, mạnh mẽ, năng động và đúc kết nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn

xem thêm