Trò chơi đồng đội và Lễ đăng quang

Trại hè Nha Trang - Khánh Hòa 2022: Trò chơi đồng đội và Lễ đăng quang