Toàn văn phát biểu của Thầy Huỳnh Văn Toàn trong Lễ mừng sinh nhật Sao Bắc Đẩu tròn tuổi 15

15 năm cùng với sự phấn đấu của từng thành viên và của cả một tập thể ... Tôi đã cùng những người đồng đội, học trò trải qua 15 năm gắn bó, cùng khóc, cùng cười, cùng rèn luyện và trưởng thành. Giọt mồ hôi rơi phải có ý nghĩa, nụ cười trao nhau là niềm động viên, khích lệ để cùng cố gắng gìn giữ và phát huy Đại gia đình này.

xem thêm