LỜI NHẮN TỪ TỔNG ĐOÀN!

Gửi lời chào anh chị Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện, anh chị Phụ huynh thân hữu, đơn vị đồng hành cùng tất cả các bạn thành viên Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu thân thương!

xem thêm