THƯ TRIỆU TẬP THAM GIA TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH NĂM 2019

Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn Thủ lĩnh với vai trò là BCN – BHL,cùng các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội TP. Hồ Chí Minh, địa phương

xem thêm