TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH - ĐỘI NHÓM TRƯỞNG 2020

Trại tập huấn Thủ lĩnh - Đội nhóm trưởng 2020 diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Tổng trưởng Huỳnh Văn Toàn trao đổi, chia sẻ các chủ đề về Kinh nghiệm sinh hoạt CLB Đội nhóm, Tư duy sáng tạo trong phương pháp sinh hoạt
Trại tập huấn Thủ lĩnh - Đội nhóm trưởng 2020 diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Tổng trưởng Huỳnh Văn Toàn trao đổi, chia sẻ các chủ đề về Kinh nghiệm sinh hoạt CLB Đội nhóm,Tư duy sáng tạo trong phương pháp sinh hoạt và Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong thời gian qua, đồng thời Triển khai một số giải pháp thực hiện công tác trọng tâm trong các tháng cuối năm.
Sau đây là một số hình ảnh ghi tại Trại tập huấn: