THƯ TRIỆU TẬP tham gia TRẠI TẬP HUẤN MÙA ĐÔNG 2019

Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2018 - 2019. Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn BCN – BHL,với các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

THƯ TRIỆU TẬP

V/v: Tham gia TRẠI TẬP HUẤN MÙA ĐÔNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

TP. Hồ Chí Minh – Đà Lạt – Lâm Đồng

NGÀY 17,18,19,20,21/01/2019 (Từ 23 đến 27/12 ÂL)

Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2018 - 2019. Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn BCN – BHL,với các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội  thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng. Ban điều hành Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu triệu tập thành viên BCN & BHL Sao Bắc Đẩu các cấp theo yêu cầu sau:

 1.      Tham gia Ban tổ chức, ban hoạt động “Trại tập huấn Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu”

- Thời gian:   Từ   19g00 -  ngày 17/ 01/  2019(Tối Thứ sáu)

                       Đến 19g00 -  ngày 21 /01/  2019 (Tối thứ ba)

- Địa điểm: Tại nhà nghỉ Uyên Phương (28 Phan Đình Phùng Đà Lạt – Lâm Đồng)

2. Tập huấn diễn đàn các chuyên đề công tác tổ chức, kinh nghiệm CLB Đội nhóm

3. Cùng Ban tổ chức thực hiện các hoạt động tham quan, giao lưu với UB Hội LHTN Thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

 Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đề nghị các anh, chị sắp xếp công việc cùng Tổng đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyến đi thành công.

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

TỔNG TRƯỞNG

HUỲNH VĂN TOÀN

 (Vui lòng liên hệ Ban điều hành Tổng đoàn để nhận phiếu đăng ký)