THƯ TRIỆU TẬP THAM GIA TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH NĂM 2019

Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn Thủ lĩnh với vai trò là BCN – BHL,cùng các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội TP. Hồ Chí Minh, địa phương

THƯ TRIỆU TẬP

V/v: Tham gia TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH NĂM 2019

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

NGÀY 27, 28 và 29 /04/2019

Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2019, Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn Thủ lĩnh với vai trò là BCN – BHL,cùng các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội  TP. Hồ Chí Minh, địa phương. Ban điều hành Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu triệu tập thành viên thủ lĩnh là BCN & BHL Sao Bắc Đẩu các cấp theo yêu cầu sau:

 1.      Tham gia Ban tổ chức, ban hoạt động “Trại tập huấn thủ lĩnh 2019 thuộc hệ thống Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu”

- Thời gian:   3 ngày 2 đêm (từ ngày 27,28,29/04/2019)

- Địa điểm: Tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức)

2. Tập huấn, diễn đàn các chuyên đề công tác tổ chức, kinh nghiệm CLB Đội nhóm

3.Cùng Ban tổ chức thực hiện các hoạt động tham quan, giao lưu với cán bộ Đoàn – Hội TP. Hồ Chí Minh, địa phương.

 Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đề nghị các anh chị sắp xếp công việc cùng Tổng đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyến đi học tập, tham quan ,giao lưu.

Kính mong quý lãnh đạo đơn vị cơ quan xem xét hỗ trợ và tạo điều kiện cho anh (chị) hoàn thành nhiệm vụ. Trân trọng cảm ơn!

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

HUỲNH VĂN TOÀN

Liên hệ và đăng ký:        

Anh Huỳnh Toàn - 0909 766 788