THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN THỦ LĨNH NĂM 2018

Nhằm tạo môi trường giao lưu, học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm - Ban huấn luyện các câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu trên địa bàn Thành phố; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố thông báo về việc tổ chức tập huấn thủ lĩnh năm 2018

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ỦY BAN TP. HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              * * *                                                                        

 

                      Số:  /TB-BTK                             TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn thủ lĩnh năm 2018

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố năm 2018; nhằm tạo môi trường giao lưu, học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm - Ban huấn luyện các câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu trên địa bàn Thành phố; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố thông báo về việc tổ chức tập huấn thủ lĩnh năm 2018, cụ thể như sau:

            - Thời gian: 08g00 ngày 27/04/2018 (thứ bảy) đến 16g00 ngày 29/04/2018

            - Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự trọng  (Số 03, Dân Chủ, Quận Thủ Đức).

            - Đối tượng tham gia: Cán bộ Hội, Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện Sao Bắc Đẩu, thủ lĩnh thanh niên các Câu lạc bộ đội nhóm trực thuộc Quận/Huyện.

            - Số lượng:

            + Quận 1, 5, 6, 11, Bình Thạnh, Tân Phú; Huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn: 02 người/ đơn vị.

            + Quận 2, 4, 3, 7, 9, 10, Bình Tân, Thủ Đức; Huyện Củ Chi: 03 người/ đơn vị.

            + Quận 8, 12, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận; Huyện Bình Chánh: 10 người/ đơn vị.

            - Kinh phí:

            + Ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham gia tập huấn;

            + Các cơ sở Hội hỗ trợ kinh phí (phương tiện) di chuyển và sinh hoạt phí trong 03 ngày tập huấn cho lực lượng tham gia (tùy điều kiện đơn vị).

Các cơ sở Hội thông tin về việc cử lực lượng tham gia tập huấn và lập danh sách gửi về Ban tổ chức lớp tập huấn trước ngày 21/04/2018 (thứ ba) theo địa chỉ email: huynhtoan129@yahoo.com.vn

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố phân công anh Huỳnh Văn Toàn Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu (ĐT: 0909.766.788) chịu trách nhiệm liên hệ và phụ trách lực lượng điều phối các hoạt động của trại.

Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đề nghị các cơ sở Hội tích cực tham gia theo đúng tinh thần thông báo này.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI LHTN VIỆT NAM TP

CHÁNH VĂN PHÒNG                                                       


Nơi nhận:

- TT Hội LHTNVN TP;

- Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu;

- Cơ sở Hội;

- Cá nhân được phân công;

- VP lưu.

 (Đã ký)