CHÚNG TÔI ĐÃ SỐNG, HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ ĐÓ - TRỊNH TRUNG HIẾU

Dù rằng như thế, khó khăn như thế, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhiều bàn tay và khối óc gộp lại của cả 01 tập thể đồng lòng vì cộng đồng

xem thêm