CHUYẾN ĐI KỶ NIỆM -Võ Lâm Khanh

Một chuyến đi xa đã hết rồi, và ngay lúc này tất cả các trại sinh chắc sẽ có rất nhiều điều để nhớ. Ngày đi trại đã làm các bạn phấn khích. Sáng sớm chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi trong người, nhưng trại đã làm các bạn vui avẻ hơn vì các bạn biết mình sẽ được đi tận 4 ngày 3 đêm.

xem thêm