Phim Trại HL & NB 2019 Bình Thuận

Phim 4 ngày Trại HL & NB 2019 Bình Thuận đã có. Xin mời Quí phụ huynh và các bạn nhấp vào liên kết bên dưới để xem