KHOẢNH KHẮC - Đoàn Thị Thu Chung

Những lúc này, tôi đã được truyền ngọn lửa quyết tâm từ Thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi nhìn thấy giá trị lao động của vai trò của thầy, đầy áp lực với một năm có nhiều khó khăn , nhưng tôi cảm nhận được thầy rất bản lĩnh quyết liệt

xem thêm