LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC - Quách tú Nhi

Trải qua ba kì trại năm 2016,2017,2018 dĩ nhiên cảm xúc vẫn rất thích, vẫn hồi hộp dợi tới ngày ddi trại hè nhưng ba năm trước tôi đi với vai trò là thành viên, thành viên thì công việc chả có gì ngoaì ăn, chơi, rồi vào phòng ngủ, còn không là chi phụ các anh chị làm việc ít thôi.

xem thêm