XUÂN ĐẾN NIỀM TIN MỚI – HY VỌNG MỚI

Một khoảng thời gian dài, tôi và các thành viên gia đình Sao Bắc Đẩu không thể được gặp mặt nhau. Nhớ những giờ sinh hoạt cùng với các bạn Tiểu Sao. Nhớ những buổi sáng Chủ nhật được gặp anh chị và các bạn thành viên Sao Bắc Đẩu ở khắp nơi tụ họp về.

xem thêm