SAO BẮC ĐẨU- MỘT PHẦN THANH XUÂN CỦA TÔI - Nguyễn Tâm Nhi

Ai cũng có một trang nhật ký tuổi trẻ của cuộc đời, quyển nhật ký ấy có giá trị hay không đều nhờ vào cách chắp bút của chính bản thân họ. Và tôi cũng có một quyển nhật ký riêng cho tuổi thanh xuân của mình tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng tôi

xem thêm