CHUYẾN ĐI TRẠI ĐẦU TIÊN - Nguyễn Viết Hưng

Nói về đi trại thì tôi đã trải qua rất nhiều lần nào là trại huấn luyện, trại tập huấn, trại hè dành cho các em học sinh,… nhưng kì trại lần này đối với tôi mới thật là nhiều cảm xúc và kỉ niệm. Tôi được biên chế vào tiểu trại 2 – tiểu trại mang tên Âu Lạc

xem thêm