XUÂN AN NHIÊN - XUÂN HẠNH PHÚC - Nguyễn Phương Uyên

Đấy là một nét đẹp của các bạn Thành viên sao Bắc Đẩu mà tôi yêu quý nhất. Khi hiệu lệnh: "Nghiêm" vang lên, thì các bạn đứng yên không có tiếng rì rào hay nói chuyện nữa. Bài Quốc ca vang lên, các bạn cùng nhau hát to làm cho không khí trang nghiêm

xem thêm