Album ảnh

Tủ quần áo

1221113200.nv

Guồng quay nước

Xe kéo

Bộ nhạc cụ

Tháp canh kiểu 1

Tháp tín hiệu

Bộ nhạc cụ

1221113190.nv

Tháp canh kiểu 2

Cối xay gió

1221113185.nv

Chụp treo đ2n

Cối xay gió kiểu 2

Đàn ta rưng

Tháp tín hiệu kiểu 2

1221113177.nv

1221113175.nv

Đu quay

Thuyền

Thuyền

Vòng giải mật mã

Tháp morse

Seamaphore vòng 4

Seamaphore vòng 3

Seamaphore vòng 2

Seamaphore vòng cuối

LIÊN KẾT