Các tài liệu KN THỰC HÀNH XÃ HỘI

  Tên tài liệu Lượt download
9 nội dung KNTHXH 962
20 điều giới trẻ cần có 1001
Biết kỹ năng mềm 964
Cảm nhận kỹ năng dã ngoại 988
Cảm nhận kỹ năng SHTT 963
Cảm nhận Kỹ năng trại 1033
Cảm nhận Kỹ năng truyền tin 1026
Chương trình khung KNTHXH 1018
Đàm phán 1001
Đánh giá kết quả làm việc nhóm 1011
Dạy con kinh nghiệm chống nguy hiểm 976
Kinh nghiệm đi rừng P1 1036
KN mềm 1007
Kỹ năng 7 bước giao việc 1028
Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình 850
Kỹ năng công tác xã hội 984
Kỹ năng Dẫn chương trình 963
Kỹ năng đào tạo nhóm 1080
Kỹ năng Đặt câu hỏi 924
Kỹ năng diễn đàn thuyết trình 1006
Kỹ năng đổi mới tư duy 899
Kỹ năng giải quyết vấn đề 986
Kỹ năng giao tiếp ứng xử 966
Kỹ năng giao việc 944
Kỹ năng giao việc 2 923
Kỹ năng hợp tác nhóm 841
Kỹ năng hợp tác 998
Kỹ năng làm chủ bản thân 942
Kỹ năng làm công trình 913
Kỹ năng làm việc nhóm 957
Kỹ năng lắng nghe 932
Kỹ năng lãnh đạo giao việc 998
Kỹ năng lãnh đao ủy quyền 1015
Kỹ năng lựa chọn 920
Kỹ năng lý thuyết nhóm 989
Kỹ năng mềm là gì 2 1111
Kỹ năng mềm là gì 963
Kỹ năng mềm và sống 1066
Kỹ năng mềm 909
Kỹ năng ngôn từ thuyết trình 961
Kỹ năng người lao động 941
Kỹ năng nói 955
Kỹ năng phát triển nhóm 863
Kỹ năng phong trào 3 trắc nhiệm 890
Kỹ năng quản lý thời gian 898
Kỹ năng rèn luyện tư duy 2 1016
Kỹ năng rèn luyện tư duy 962
Kỹ năng sống các nguyên tắc 1048
Kỹ năng sống chương trình TTN 946
Kỹ năng sống tư tưởng của HCM 989
Kỹ năng sống ứng phó 843
Kỹ năng tâm lý thanh niên 949
Kỹ năng thuyết trình 2 854
Kỹ năng thuyết trình giáo trình 821
Kỹ năng thuyết trình 807
Kỹ năng THXH 9 bài tập 791
Kỹ năng THXH cho trẻ trước khi vào lớp 853
Kỹ năng THXH diễn đàn 783
Kỹ năng THXH trẻ 5 tuổi 857
Kỹ năng THXH trẻ với người lạ 777
Kỹ năng THXH xử lý tình huống 847
Kỹ năng tình nguyện 841
Kỹ năng trình bày 886
Kỹ năng truyền mệng 790
Kỹ năng tư duy hệ thống 766
Kỹ năng tư duy sáng tạo 882
Kỹ năng tuyên truyền 872
Kỹ năng uy thác 917
Kỹ năng xả giao 816
Kỹ năng xử lý xung đột 814
Làm việc nhóm 2 862
Làm việc nhóm 853
Lường giả làm việc nhóm 865
Mô hình kỹ năng mềm 856
Nghệ thuật 804
Nghệt thuật diễn thuyết 841
Phòng chống tai nạn thương tích 886
Phòng thú dữ 818
PP kỹ năng sống chương trình TH và THCS 752
PP kỹ năng sống chương trình TTN 1102
Quan sát kỹ năng mềm 801
Rèn luyện kỹ năng mềm 855
Thiếu gì 794
Trẻ thiếu gì 874
Xây dựng tâm 834
Yêu cầu giữ thăng bằng P3 814
Phòng chống lạm dụng trẻ em 806
Phòng chống tai nạn thương tích 856
Phòng chống côn trùng 782
An toàn sinh hoạt ngoài trời 766
Kỹ năng thực hành xã hội 1 766
Kỹ năng thực hành xã hội 2 811
Kỹ năng thực hành xã hội 3 858

LIÊN KẾT