GẮN BÓ VÀ YÊU THƯƠNG - Đặng Nguyễn Thanh Hoàng

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng niềm vui và chia sẻ những nỗi buồn và có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong những buổi sinh hoạt cùng nhau. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi gia nhập đại gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi mỗi một lớn lên và tiếp thu nhiều kiến thức hơn từ những buổi sinh hoạt.

xem thêm