SỐNG ĐỂ CỐNG HIẾN - Hồ Long Hoa

Sống có ích là gì ? Làm sao để sống có ích? Đó là ý nghĩa sâu sắc nhất mà tôi có được khi tham gia sinh hoạt tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu .Tôi nhớ có lần Thầy Toàn Tổng trưởng tổng đoàn Sao Bắc Đẩu từng nói “ Hình ảnh các em mỗi sáng chủ nhật cùng làm cùng chơi và cùng học với nhau rất đẹp, và chính các em đang làm cho việc các em làm có ý nghĩa” một câu nói tuy đơn giản nhưng cho tôi biết sống có ích là gì.

xem thêm