VỀ LẠI NƠI BẮT ĐẦU…!!! - Đoàn Thị Thu Chung

Sau 11 năm, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chúng tôi trở lại nơi đã diễn ra trại Huấn luyện và Nâng bậc lần I –Năm 2007. Đã 11 mùa trại trôi qua, nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc như những ngày đầu tiên.

xem thêm