KHI TRƯỜNG HỌC ĐÓNG CỬA, CHA MẸ THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG VAI TRÒ MỚI

Trong suốt bảy tuần qua kể từ sau Tết Nguyên Đán, các trường học ở Việt Nam đã và đang phải cho học sinh nghỉ học liên tục. Trẻ em và học sinh trên cả nước đang ở nhà tránh dịch với ngày trở lại trường dường như còng khá xa

xem thêm