CÁCH XỬ LÝ KHI BỊ VỌP BẺ (CHUỘT RÚT)

Khi có sự gắng sức của bắp thịt mà không được chuẩn bị tốt từ trước, hoặc cơ bắp bị vận dụng quá nhiều, có thể gây ra vọp bẻ, cũng có thể do phơi mình dưới nắng gắt, đỗ mồ hôi nhiều hoặc do sự tuần hoàn không tốt của tĩnh mạch cũng xảy ra vọp bẻ.

xem thêm