Đất trại - TRƯỜNG HERMANN GMEINER và Trò chơi đồng đội trên bãi biển

Trại hè Nha Trang - Khánh Hòa 2022: Chùm ảnh xông đất trại - TRƯỜNG HERMANN GMEINER và Trò chơi đồng đội trên bãi biển