Dâng hoa tượng đài anh Lý Tự Trọng và viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Trại hè Nha Trang - Khánh Hòa 2022: chùm ảnh Dâng hoa tượng đài anh Lý Tự Trọng và viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma