YÊU THƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUÝ NHÃ

Với kinh nghiệp nhiều năm làm công tác tổ chức hậu cần tổng thể cho các hoạt đồng chung của Sao Bắc Đẩu, nên việc hậu cần cho Tiểu trại chúng tôi cũng không có gì là quá khó. Bởi chúng tôi đã nhận được sự chung tay giúp đỡ tất cả phụ huynh trong tiểu trại

xem thêm