ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN- Phụ huynh Nguyễn Thục Hương

Khi nhắc tới mùa hè là nhắc luôn những kí ức và những kỉ niệm đã và đang trải qua trong tôi. Với lứa tuổi như tôi ở hiện tại, đã từng đi qua bao kí ức, mùa hè của từng giai đoạn và những kỉ niệm khác nhau, mỗi giai đoạn đều là những kỉ niệm khó quên. Và với kỳ đi Trại hè Nha Trang vừa qua đã dẫn dắt cho tôi mỗi ngày đi qua là mỗi cung bậc cảm xúc khó tả, nên phải gọi là “ấn tướng khó quên”.

xem thêm