Chùm ảnh Lửa trại, Đêm hội văn hóa và Trò chơi trên bãi biển

Trại hè Nha Trang - Khánh Hòa 2022: Chùm ảnh Lửa trại, Đêm hội văn hóa và Trò chơi trên bãi biển ngày trại thứ 3