SAO BẮC ĐẨU_ MỘT PHẦN CỦA THANH XUÂN - Nguyễn Văn Tây

Mùa xuân mùa khởi đầu của một năm, nó gần giống như tuổi trẻ là khởi đầu của đời người. Ấy vậy nên, nếu còn đang trẻ những ai vẫn còn thanh xuân, sống gấp gáp lên với đời cho say mẻ nhựa sống, cho căng tràn bầu nhiệt huyết sau này, ở những mùa xuân trôi xa, sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.

xem thêm