Các tài liệu KỸ NĂNG CLB ĐỘI NHÓM TRƯỞNG

  Tên tài liệu Lượt download
Phương pháp thành lập CLB đội nhóm 426
Những câu hỏi khi lậ CLB đội nhóm 400
Những điều cần biết 395
20 câu hỏi xây dựng hiệu quả CLB đội nhóm 443
6 tương tác trong quản lý nhóm 411
5 đặc điểm và điều kiện 410
7 yêu cầu hiểu ýtrong CLB đội nhhóm 398
Gắn kết thành viên trong CLB đội nhóm 451
15 quy luật làm việc theo nhóm 402
5 cách quản lý nhóm 430
8 sai lầm khi trình bày trước tập thể 387
10 hiệu quả - chìa khóa thành công trong quản lý CLB đội nhóm 392
Tinh thần đồng đội trong sinh hoạt CLB - đội nhóm 443
21 tính phối hợp trong CLB - đội nhóm 382
13 cách khuyến khích tin thần làm việc - hợp tác nhóm 398
10 phương cách xây dựng CLB – đội nhóm làm việc hiệu quả 795
9 cơ hội cho thủ lĩnh nhóm 382
4 điều không nên 428
Kỹ năng diễn thuyết & trình bày của người thủ lĩnh nhóm 340
15 tiêu chuẩn đánh giá làm việc sinh hoạt & phát triển CLB đội nhóm 378
Bài viết lời dẫn - Huỳnh Văn Toàn 426
10 luật bất thành văn trong việc quản lý hoạt động theo CLB – đội nhóm 830
Các bài hát chi tay - tạm biệt 417
Các bài hát làm quen 370
Kỹ năng tự khẳng định 390
Kỹ năng làm việc nhóm 429
Kỹ năng lãnh đạo -các phong cách lãnh đạo 416
Kỹ năng lý thuyết nhóm 412
Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong thanh niên 463
Kỹ năng quản lý thời gian 435
Kỹ năng lãnh đạo -các phong cách thủ lĩnh 364
Kỹ năng tư duy sáng tạo 401
Lý thuyết nhóm 372
Kỹ năng sinh hoat tập thể 420
Phòn chống tai nạn thương tích - ứng phó với thiên tai 456
Lý luạn CLB đội nhóm 439
Sinh hoạt tập thể: Nghệ thuật quản trò 264
Sinh hoạt tập thể: Người quản trò 206
Nghiệp vụ CLb đội nhóm 379
Phương pháp tổ chức giao lưu 438

LIÊN KẾT