Các tài liệu KỸ NĂNG CLB ĐỘI NHÓM TRƯỞNG

  Tên tài liệu Lượt download
Phương pháp thành lập CLB đội nhóm 281
Những câu hỏi khi lậ CLB đội nhóm 247
Những điều cần biết 259
20 câu hỏi xây dựng hiệu quả CLB đội nhóm 276
6 tương tác trong quản lý nhóm 265
5 đặc điểm và điều kiện 258
7 yêu cầu hiểu ýtrong CLB đội nhhóm 236
Gắn kết thành viên trong CLB đội nhóm 265
15 quy luật làm việc theo nhóm 248
5 cách quản lý nhóm 274
8 sai lầm khi trình bày trước tập thể 245
10 hiệu quả - chìa khóa thành công trong quản lý CLB đội nhóm 236
Tinh thần đồng đội trong sinh hoạt CLB - đội nhóm 297
21 tính phối hợp trong CLB - đội nhóm 248
13 cách khuyến khích tin thần làm việc - hợp tác nhóm 259
10 phương cách xây dựng CLB – đội nhóm làm việc hiệu quả 513
9 cơ hội cho thủ lĩnh nhóm 253
4 điều không nên 273
Kỹ năng diễn thuyết & trình bày của người thủ lĩnh nhóm 225
15 tiêu chuẩn đánh giá làm việc sinh hoạt & phát triển CLB đội nhóm 256
Bài viết lời dẫn - Huỳnh Văn Toàn 269
10 luật bất thành văn trong việc quản lý hoạt động theo CLB – đội nhóm 529
Các bài hát chi tay - tạm biệt 253
Các bài hát làm quen 227
Kỹ năng tự khẳng định 251
Kỹ năng làm việc nhóm 256
Kỹ năng lãnh đạo -các phong cách lãnh đạo 271
Kỹ năng lý thuyết nhóm 260
Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong thanh niên 300
Kỹ năng quản lý thời gian 289
Kỹ năng lãnh đạo -các phong cách thủ lĩnh 233
Kỹ năng tư duy sáng tạo 256
Lý thuyết nhóm 237
Kỹ năng sinh hoat tập thể 273
Phòn chống tai nạn thương tích - ứng phó với thiên tai 280
Lý luạn CLB đội nhóm 276
Sinh hoạt tập thể: Nghệ thuật quản trò 172
Sinh hoạt tập thể: Người quản trò 155
Nghiệp vụ CLb đội nhóm 233
Phương pháp tổ chức giao lưu 302

LIÊN KẾT