Các tài liệu KN THỰC HÀNH XÃ HỘI

  Tên tài liệu Lượt download
9 nội dung KNTHXH 469
20 điều giới trẻ cần có 476
Biết kỹ năng mềm 458
Cảm nhận kỹ năng dã ngoại 473
Cảm nhận kỹ năng SHTT 449
Cảm nhận Kỹ năng trại 494
Cảm nhận Kỹ năng truyền tin 528
Chương trình khung KNTHXH 492
Đàm phán 484
Đánh giá kết quả làm việc nhóm 442
Dạy con kinh nghiệm chống nguy hiểm 477
Kinh nghiệm đi rừng P1 463
KN mềm 482
Kỹ năng 7 bước giao việc 454
Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình 392
Kỹ năng công tác xã hội 440
Kỹ năng Dẫn chương trình 428
Kỹ năng đào tạo nhóm 482
Kỹ năng Đặt câu hỏi 449
Kỹ năng diễn đàn thuyết trình 493
Kỹ năng đổi mới tư duy 437
Kỹ năng giải quyết vấn đề 414
Kỹ năng giao tiếp ứng xử 454
Kỹ năng giao việc 442
Kỹ năng giao việc 2 460
Kỹ năng hợp tác nhóm 377
Kỹ năng hợp tác 505
Kỹ năng làm chủ bản thân 412
Kỹ năng làm công trình 425
Kỹ năng làm việc nhóm 449
Kỹ năng lắng nghe 458
Kỹ năng lãnh đạo giao việc 466
Kỹ năng lãnh đao ủy quyền 490
Kỹ năng lựa chọn 414
Kỹ năng lý thuyết nhóm 487
Kỹ năng mềm là gì 2 443
Kỹ năng mềm là gì 409
Kỹ năng mềm và sống 546
Kỹ năng mềm 429
Kỹ năng ngôn từ thuyết trình 454
Kỹ năng người lao động 411
Kỹ năng nói 469
Kỹ năng phát triển nhóm 426
Kỹ năng phong trào 3 trắc nhiệm 416
Kỹ năng quản lý thời gian 422
Kỹ năng rèn luyện tư duy 2 486
Kỹ năng rèn luyện tư duy 477
Kỹ năng sống các nguyên tắc 504
Kỹ năng sống chương trình TTN 467
Kỹ năng sống tư tưởng của HCM 449
Kỹ năng sống ứng phó 437
Kỹ năng tâm lý thanh niên 450
Kỹ năng thuyết trình 2 448
Kỹ năng thuyết trình giáo trình 394
Kỹ năng thuyết trình 380
Kỹ năng THXH 9 bài tập 393
Kỹ năng THXH cho trẻ trước khi vào lớp 431
Kỹ năng THXH diễn đàn 397
Kỹ năng THXH trẻ 5 tuổi 439
Kỹ năng THXH trẻ với người lạ 425
Kỹ năng THXH xử lý tình huống 477
Kỹ năng tình nguyện 422
Kỹ năng trình bày 410
Kỹ năng truyền mệng 393
Kỹ năng tư duy hệ thống 386
Kỹ năng tư duy sáng tạo 486
Kỹ năng tuyên truyền 416
Kỹ năng uy thác 448
Kỹ năng xả giao 432
Kỹ năng xử lý xung đột 383
Làm việc nhóm 2 411
Làm việc nhóm 434
Lường giả làm việc nhóm 437
Mô hình kỹ năng mềm 430
Nghệ thuật 395
Nghệt thuật diễn thuyết 465
Phòng chống tai nạn thương tích 432
Phòng thú dữ 424
PP kỹ năng sống chương trình TH và THCS 410
PP kỹ năng sống chương trình TTN 458
Quan sát kỹ năng mềm 408
Rèn luyện kỹ năng mềm 430
Thiếu gì 418
Trẻ thiếu gì 460
Xây dựng tâm 424
Yêu cầu giữ thăng bằng P3 422
Phòng chống lạm dụng trẻ em 344
Phòng chống tai nạn thương tích 446
Phòng chống côn trùng 402
An toàn sinh hoạt ngoài trời 380
Kỹ năng thực hành xã hội 1 370
Kỹ năng thực hành xã hội 2 384
Kỹ năng thực hành xã hội 3 417

LIÊN KẾT