Các tài liệu KN THỰC HÀNH XÃ HỘI

  Tên tài liệu Lượt download
9 nội dung KNTHXH 666
20 điều giới trẻ cần có 692
Biết kỹ năng mềm 652
Cảm nhận kỹ năng dã ngoại 690
Cảm nhận kỹ năng SHTT 641
Cảm nhận Kỹ năng trại 704
Cảm nhận Kỹ năng truyền tin 720
Chương trình khung KNTHXH 698
Đàm phán 670
Đánh giá kết quả làm việc nhóm 620
Dạy con kinh nghiệm chống nguy hiểm 687
Kinh nghiệm đi rừng P1 709
KN mềm 681
Kỹ năng 7 bước giao việc 653
Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình 549
Kỹ năng công tác xã hội 658
Kỹ năng Dẫn chương trình 641
Kỹ năng đào tạo nhóm 690
Kỹ năng Đặt câu hỏi 647
Kỹ năng diễn đàn thuyết trình 697
Kỹ năng đổi mới tư duy 615
Kỹ năng giải quyết vấn đề 616
Kỹ năng giao tiếp ứng xử 647
Kỹ năng giao việc 641
Kỹ năng giao việc 2 620
Kỹ năng hợp tác nhóm 557
Kỹ năng hợp tác 693
Kỹ năng làm chủ bản thân 623
Kỹ năng làm công trình 612
Kỹ năng làm việc nhóm 633
Kỹ năng lắng nghe 627
Kỹ năng lãnh đạo giao việc 684
Kỹ năng lãnh đao ủy quyền 715
Kỹ năng lựa chọn 620
Kỹ năng lý thuyết nhóm 674
Kỹ năng mềm là gì 2 657
Kỹ năng mềm là gì 617
Kỹ năng mềm và sống 745
Kỹ năng mềm 599
Kỹ năng ngôn từ thuyết trình 637
Kỹ năng người lao động 598
Kỹ năng nói 660
Kỹ năng phát triển nhóm 571
Kỹ năng phong trào 3 trắc nhiệm 584
Kỹ năng quản lý thời gian 587
Kỹ năng rèn luyện tư duy 2 728
Kỹ năng rèn luyện tư duy 642
Kỹ năng sống các nguyên tắc 719
Kỹ năng sống chương trình TTN 650
Kỹ năng sống tư tưởng của HCM 659
Kỹ năng sống ứng phó 578
Kỹ năng tâm lý thanh niên 678
Kỹ năng thuyết trình 2 596
Kỹ năng thuyết trình giáo trình 531
Kỹ năng thuyết trình 500
Kỹ năng THXH 9 bài tập 532
Kỹ năng THXH cho trẻ trước khi vào lớp 587
Kỹ năng THXH diễn đàn 516
Kỹ năng THXH trẻ 5 tuổi 583
Kỹ năng THXH trẻ với người lạ 537
Kỹ năng THXH xử lý tình huống 604
Kỹ năng tình nguyện 564
Kỹ năng trình bày 575
Kỹ năng truyền mệng 536
Kỹ năng tư duy hệ thống 494
Kỹ năng tư duy sáng tạo 633
Kỹ năng tuyên truyền 558
Kỹ năng uy thác 616
Kỹ năng xả giao 545
Kỹ năng xử lý xung đột 540
Làm việc nhóm 2 580
Làm việc nhóm 584
Lường giả làm việc nhóm 579
Mô hình kỹ năng mềm 568
Nghệ thuật 543
Nghệt thuật diễn thuyết 579
Phòng chống tai nạn thương tích 610
Phòng thú dữ 588
PP kỹ năng sống chương trình TH và THCS 515
PP kỹ năng sống chương trình TTN 679
Quan sát kỹ năng mềm 538
Rèn luyện kỹ năng mềm 582
Thiếu gì 553
Trẻ thiếu gì 647
Xây dựng tâm 569
Yêu cầu giữ thăng bằng P3 557
Phòng chống lạm dụng trẻ em 505
Phòng chống tai nạn thương tích 588
Phòng chống côn trùng 528
An toàn sinh hoạt ngoài trời 517
Kỹ năng thực hành xã hội 1 499
Kỹ năng thực hành xã hội 2 533
Kỹ năng thực hành xã hội 3 566

LIÊN KẾT