THƯ TRIỆU TẬP tham gia TRẠI TẬP HUẤN MÙA ĐÔNG 2019

Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2018 - 2019. Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn BCN – BHL,với các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

xem thêm