Tổng Đoàn SBĐ thông báo ngày sinh hoạt trở lại dựa theo ngày tựu trường

Ban điều hành Tổng Đoàn xin thông báo ngày sinh hoạt Sao Bắc Đẩu trở lại: 27/9/2020 lúc 7h30 tại các địa điểm sinh hoạt

xem thêm