CẢM NHẬN PHỤ HUYNH TRẠI HÈ 2019 - Nguyễn Thị Ái Vy

Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này với tình cảm vừa trân trọng, vừa đầy sự yêu thương dành cho tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, những dòng chữ này không biết có nói lên hết tình cảm mà tôi đã dành trong đó không?

xem thêm